top of page

Förteckning för uppfyllande av krav enligt Dataskyddsförordningen

 

Bra att veta oavsett GDPR: InFoBe publicerar inga porträttbilder på dig/er utan samtycke till just publicering.

Företag: InFoBe

Org.nr: 720305-2910

Personuppgiftsansvarig: Jan Gleisner

 

InFoBe:s syfte med personuppgiftsamlande:

 • Uppgifter samlas för planering och utförande av fotouppdrag, som kan ligga upp till några år framåt i tiden.

 • Uppgifter samlas för att följa upp orderflödet.

 • Bokföring

 • För utveckling av hemsidor

 • För backup av bilder 

 

Typ av uppgifter som samlas:

 • Vid bokning samlas namn och kontaktuppgifter in såsom adress, e-post och telefonnummer. I övrigt samlas anonym besöksstatistik på hemsidor. Däremot inga känsliga personuppgifter om inte kunden lämnat sitt uttryckliga samtycke.

 • Bilderna lagras digitalt.

Platser där uppgifter samlas:

 • Adobe Sign: I en molntjänst där avtal signeras och lagras elektroniskt. Avtalen innehåller namn och kontaktuppgifter till kunderna och sparas på obestämd tid, främst för uppdragets genomförandet men också för händelse av juridisk tvist. Tjänsten är lösenordsskyddad.

 • Bokio: Bokföring – lagras i minst tio år för uppfyllande av redovisningsregler.

 • Dropbox: Här lagras bilderna för backup. Här sparas också en excel-fil för att analysera orderflödet, med beställarens förnamn + initialen på efternamnet (eller företagsnamn). Uppgifterna raderas inte automatiskt.

 • E-post (Gmail): Frågor, planering kring uppdrag och leverans där någon enstaka kontaktuppgift kan förekomma. E-posten raderas automatiskt efter ett år.

 • Google Analytics: Besökstatisk på hemsidan.

 • Google Kalender: Bokade uppdrag innehåller förnamn och första bokstaven på efternamn, för uppdrag och planeringsmöten. Uppgifterna rensas inte automatiskt men tas bort om kunden så begär.

 • Wix: Hemsidans plattform samlar besöksstatistik för sin egen verksamhetsutveckling.

Tillgång till uppgifterna:

Personuppgiftsansvarige kan komma åt uppgifterna liksom tjänsteleverantörerna ovan, i inom ramen för deras respektive tjänst.

Den registrerades rättigheter i förhållande till sina registrerade uppgifter:

 • Du som haft kontakt med InFoBe kan begära att få se alla dina registrerade uppgifter. Eftersom det tar tid att sammanställa dem från de olika källorna så tas en avgift på 150 kronor ut för det arbetet.

 • Du kan också begära att få de uppgifter som inte behövs för planering, genomförande av uppdrag samt bokföring raderade. Det kostar inget att få såna uppgifter raderade.

Här kan du läsa dataskyddsförordningen i sin helhet: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten

bottom of page